Organizator:

Regulaminy dla zwiedzających

Podziel się

Komplet regulaminów dla uczestników targów PGA.

Regulamin dla zwiedzających

Szatni i bagażu

Przepisy techniczne i przeciwpożarowe