Organizator:

Materiały do pobrania

Podziel się

Materiały graficzne targów Poznań Game Arena do pobrania. W przypadku wykorzystania logotypu PGA, prosimy każdorazowo o przesłanie kreacji do akceptacji.

Paczka logotypów Poznań Game Arena