Organizator:

Mam bilet na PGA - co mogę z nim zrobić?

Podziel się

Mimo iż tegoroczna edycja Poznań Game Arena została przełożona na kolejny rok, zakupiony wcześniej bilet w dalszym ciągu upoważnia do skorzystania z wielu interesujących bonusów. Jakich? O tym w poniższym wpisie.

Targi Poznań Game Arena 2020 na skutek pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej zostały przełożone na kolejny rok. Jeśli zakupiliście już bilet na tegoroczną edycję PGA, możecie skorzystać z jednej z czterech poniższych opcji. 

Zachowaj bilet na przyszłoroczną edycję - do tego kroku zachęcamy Was w pierwszej kolejności. Wszystkie wejściówki zakupione na PGA 2020 zachowują ważność w kolejnym roku. 

Zwrot biletu - przełożenie targów jest podstawą do zwrotu biletów. Jeśli chcecie to zrobić, skontaktujcie się bileterią ToBilet.pl (info@tobilet.pl) w terminie do 31 października. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwanej „tarczą antykryzysową” termin do zwrotu wpłaconych przez Państwa środków został wydłużony do 180 dni. Zgodnie z art. 15zp ust. 1 przytoczonej ustawy: „Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianie pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.”

Wymiana na voucher - voucher możecie wykorzystać na dowolne wydarzenie sprzedawane przez bileterię ToBilet.pl. Tutaj ponownie graniczną datą, do której można zgłosić chęć wymiany biletu na voucher jest 31 października. W tym wypadku również kontaktujemy się za pomocą adresu e-mail: info@tobilet.pl. 

Wymiana na gadżet PGA - w tej opcji osoba zainteresowana otrzymuje KOD rabatowy do sklepu o równowartości biletu - chęć otrzymania takiego kodu rabatowego również zgłaszamy pod adresem info@tobilet.pl do 31 października.