Organizator:

Informacja o przesunięciu terminu targów Poznań Game Arena

Podziel się

W porozumieniu z przedstawicielami branży gier, nowych technologii i rozrywki multimedialnej, zarząd Grupy MTP podjął decyzję o przeniesieniu targów Poznań Game Arena na termin 20-22 listopada 2020 roku.

Jako organizator największych targów gier w regionie CEE, z najwyższą uwagą śledzimy sytuację w branży. Wiele podobnych wydarzeń zostało w tym roku odwołanych lub zmieniło swoją formułę, przenosząc się do sieci. Pomimo napotkanych trudności, naszym celem pozostaje zorganizowanie PGA w możliwie niezmienionym kształcie, na poziomie, który spełni oczekiwania wystawców oraz wszystkich fanów.

W ostatnim czasie odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami marek ze świata gamingu i nowych technologii. Wsłuchując się w ich głos oraz mając na uwadze tegoroczny kalendarz premier gier i sprzętu, podjęliśmy decyzję o przesunięciu 15. edycji Poznań Game Arena na termin listopadowy. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to podnieść jakość wydarzenia i przyczyni się do obecności większej liczby wystawców.

Ostatnie miesiące były dla naszego zespołu czasem intensywnej i wytężonej pracy. W tym względzie nic się nie zmienia i już w listopadzie zapraszamy na kolejną, wyjątkową, jubileuszową edycję PGA.

Zespół organizacyjny targów Poznań Game Arena

Co z biletami?

Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność i mogą zostać wykorzystane w nowym terminie targów. Jeśli zdecydujecie się Państwo zwrócić bilet prosimy o kontakt z oficjalną platformą sprzedaży biletów ToBilet.pl na adres e-mail: info@tobilet.pl do dnia 15 września 2020 roku. Posiadane przez Państwa bilety można także wymienić na voucher do wykorzystania na dowolne wydarzenie sprzedawane poprzez stronę www.tobilet.pl. Jeśli zdecydujecie się Państwo na wymianę voucher prosimy o kontakt zwroty na adres: info@tobilet.pl w terminie do 15 września 2020 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwanej „tarczą antykryzysową” termin do zwrotu wpłaconych przez Państwa środków został wydłużony do 180 dni. Zgodnie z art. 15zp ust. 1 przytoczonej ustawy: „Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.”